شنبه ۲۸ دى ۱۳۹۸ /۲۲ جمادى الأول ۱۴۴۱

مسیر

اهمیت توجه به فرهنگ دینی در قم از نگاه مقام معظم رهبری