شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ /۵ رجب ۱۴۴۱

مسیر

صوت کامل بیانات صبح امروز رهبر انقلاب در دیدار مردم قم. ۹۸/۱۰/۱۸