شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ /۷ شوال ۱۴۴۱

مسیر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ،  برندگان مسابقه  مسابقه هفه اول حال و هوای رمضان(بهار قرآن) ویژه فرزندان مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی به شرح ذیل اعلام می شود:

نام و نام خانوادگی

جایزه

محدثه شمس الدینی مطلق

پانصد هزار ریال

زهرا سادات ترابی بدر آبادی

پانصد هزار ریال

فاطمه عسگری

پانصد هزار ریال

کوثر سادات مسعودی علوی

پانصد هزار ریال

هانیه حاتمی عمارتی

پانصد هزار ریال

محمد امین برومند

پانصد هزار ریال

سید محمد مهدی هاشمی فخر

پانصد هزار ریال

فاطمه سادات هاشمی فخر

پانصد هزار ریال

مینا فرهاد

پانصد هزار ریال

امیر عباس پهلوانی

پانصد هزار ریال

فاطمه رضایی

پانصد هزار ریال

زکیه اکبری دقوق آباد

پانصد هزار ریال

زهرا اکبری دقوق آباد

پانصد هزار ریال

محمد حسن شعبانی حاجی

پانصد هزار ریال

فائزه رضایی راوری

پانصد هزار ریال

سید علی مرزانی

پانصد هزار ریال

سید مهدی مرزانی

پانصد هزار ریال

محمد طاها ناصری

پانصد هزار ریال

محمد صدرا ناصری

پانصد هزار ریال

فاطمه سادات مرادی زاده

پانصد هزار ریال

فائزه سادات مرادی زاده

پانصد هزار ریال

فاطمه رحمانی

پانصد هزار ریال

علی محمدی قنات غستانی

پانصد هزار ریال

محمد محمدی قنات غستانی

پانصد هزار ریال

محمد صالح افضلی

پانصد هزار ریال

محمد حسین علیزاده

پانصد هزار ریال

امیر علی علیزلده

پانصد هزار ریال

فرزانه خونچمن

پانصد هزار ریال

مشکات سادات شریعتمداری

پانصد هزار ریال

مصطفی داوری شلمزاری

پانصد هزار ریال

سید امیر حسین جباری

پانصد هزار ریال

سید علیرضا جباری

پانصد هزار ریال

سیده فاطمه جباری

پانصد هزار ریال

محمد حسین مطهری

پانصد هزار ریال

سید علیرضا حسینی

پانصد هزار ریال

فاطمه زهرا رضایی صرمی

پانصد هزار ریال

محمدرضا ادهمی

پانصد هزار ریال

حسین ترکاشوند

پانصد هزار ریال

عطیه حاجی

پانصد هزار ریال