شنبه ۲۷ دى ۱۳۹۹ /۲ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

جلسه بررسی زمینه های مشترک همکاری میان دفتر تبلیغات اسلامی و ناجا قم