شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ /۱۲ ربيع الثاني ۱۴۴۲

مسیر

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی اداره اعزام تبلیغ تخصصی با مسئول ناحیه مقاومت بسیج امام حسین ع