يكشنبه ۲۸ دى ۱۳۹۹ /۳ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

تقوا بهترین ذخیره برای دنیا و آخرت است.

دریافت صوت

 آیت الله جوادی آملی