جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ /۶ ربيع الأول ۱۴۴۲

مسیر

تقوا بهترین ذخیره برای دنیا و آخرت است.

دریافت صوت

 آیت الله جوادی آملی