شنبه ۲۷ دى ۱۳۹۹ /۲ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

نشست چالش های اندیشه ورزی درباره تمدن نوین اسلامی در حوزه های علمیه