پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

رئیس اداره امور تبلیغ نخبگان بیان کرد:
رئیس اداره امور تبلیغ نخبگان دفتر تبلیغات در جلسه "امنیت و تمدن"، گفت: تمدن با تمام ابعادش به امنیت وابسته است اگر امنیت هم به لحاظ  روابط و فعالیت ها در جامعه نمایان باشد، سبک زندگی، اسلامی خواهد بود و جلوه های تمدن نوین اسلامی خود را بروز خواهد داد.

به گزارش خبرنگار بلاغ، حجت الاسلام و المسلمین عباس زاده در جلسه نشست گفتگوی تمدنی با موضوع "امنیت و تمدن" که به همت اداره امور تبلیغ نخبگانی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در سالن شیخ طوسی ستاد دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، در خصوص رابطه امنیت و تمدن، مطالبی را بیان کرد.

رئیس اداره امور تبلیغ نخبگان اظهار داشت: وقتی صحبت از تمدن به میان می آید هر کسی در حد تخصص و مطالعات خود از آن تعریفی ارائه می کند و واقعیت هم همین است چون بحث تمدن  بحث پیچیده و گسترده ای می باشد که در واقع بحث از تمامیت وجود یک ملت با تمام دارائی های او اعم از : آداب و رسوم ، آیین و اعتقادات ، فرهنگ،  اقتصاد و سبک زندگی وقوانین حاکم بر آن می باشد.

وی در ادامه مطالب خود افزود: هرچند در نگاه اولیه بحث به سوی ریشه ی تاریخی و قدمت منطقه با ملاحظه آثار تاریخی، هنری و باستانی پیش می رود ولی این تما م آنچه که از تمدن یاد می شود نیست. و بدین خاطر می بینیم تعاریف بستگی به نوع نگرش انسان با درنظر گرفتن تخصص و باب میل خود سخن می راند اگر شما از یک سیاستمدار سئوال کنید درجواب می گوید: بالا بردن سطح هم پیمانان در جهان  با برقراری روابط بین المللی و حاکمیت مدیریت داخلی واداری و زیبایی نمای شهرها می داند.

حجت الاسلام و المسلمین عباس زاده به دیگر تعاریف تمدن از نگاه های گوناگوم پرداخت و گفت: اگر تعریف "تمدن" را از فلاسفه و دانشمندان علم اخلاق بپرسید می گویند: هر ملتی که بتواند آداب و رسوم اخلاقی را به کمال برساند و از لحاظ علم وتکنولوژی هم پیشرفت داشته باشد یا اقتصاد دان ملتی را متمدن می داند که موازنه اقتصادی خوبی داشته باشد و هستند کسانی که به دنبال خوشگذرانی و راحت طلبی و آزادی بی قید وبند هستند با ورود به کشوری اگر خواسته آنها در آنجا فراهم شود آن کشور را دارای تمدن می دانند.

رئیس اداره امور تبلیغ نخبگان بیان کرد: با این مقدمه اشاره ای به اصل و پیشینه  تمدن  می شود که ریشه آن به غرب ختم می شود. از لحاظ اعتقادی به تبدل انواع قائل هستند و انسان را تکامل یافته حیوان می دانند و چون انسانهای اولیه در شرایط سخت بدون امکانات در غارها و بیابانها زندگی می کردند، کشیده شدن انسان از آن مرحله سخت زندگی به سوی اجتماع و تاسیس شهرها و به دنبال آن در فکر آسان کردن زندگی به وسیله صنعت و تکنیک و به اصطلاح خودشان این کار را (سیویلیزیشن) نا م گذاری کردند و امروزه از آن به فارسی تمدن ترجمه می شود.

وی ادامه داد: عرب ها کلمه سیویلیزیشن را (الحضاره) می نامند که در بر گیرنده عکس بادیه نشینی یعنی زندگی شهری و بدون کوچ و دربدری حضر در مقابل سفر می باشد. و با تامل بیشتر در بحث می بینیم در دیدگاه اسلام  تمدن از مدنیت به معنای وجود قوانین و مدیریت شهری می باشد پیامبر اکرم (ص) با ورود خود به  یثرب قوانین و ضوابطی را در آنجا پیاده کردند و آنجا تبدیل شد به شهر ونام آن را شهر پیامبر گذاشتند.

حجت الاسلام و المسلمین عباس زاده با اشاره به تعریف ایرانیان از کلمه "سیویلیزیشن" اشاره کرد و افزود: اما ایرانیان آمدند کلمه غربی سیویلیزیشن را ترجمه کردند به تمدن که از مدن که ریشه عربی دارد که همان مدینه، مدنیت و شهر می باشد و در واقع از باب تفعل گرفتند یعنی خود را به کاری وادار کردن تمدن هم یعنی خود را به شهر نشینی زدن. جرجی زیدان در کتاب تمدن اسلام می گوید: هر تمدن دارای ظاهر و باطن است ظاهر دیده می شود مثل صنعت، قدرت، ثروت، تجارت و قوانین و آداب و رسوم اجتماعی و علم و ادب و باطن آن میزان رضایت مندی کسانی که در پرتو آن تمدن زندگی می کنند.

رئیس اداره امور تبلیغ نخبگان در پایان مطالب خود اظهار داشت: تمدن با تمام ابعادش به امنیت وابسته است اگر امنیت هم به لحاظ  روابط و فعالیت ها در جامعه  اعم از: سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم باشد و هم در بعد روانی انسانی به لحاظ دینی و نیازهای مهم زندگی فردی و اجتماعی انسان از عبادات گرفته تا اعتقادات و اخلاق  نمایان باشد، سبک زندگی، اسلامی خواهد بود و جلوه های تمدن نوین اسلامی خود را بروز خواهد داد.

گزارش تصویری

ارتباط در ایتا