جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ /۱۱ ربيع الأول ۱۴۴۴

مسیر

دکتر آهنگران بیان کرد؛
حجت الاسلام محمدرسول آهنگران اظهار داشت: ایمان مورد تاکید دین مبین اسلام، عمل متناسب با خود را در پی داشته و بر این اساس در قران کریم ملاحظه می گردد که همواره از ایمان در کنار عمل صالح یاد شده است.

به گزارش خبرنگار بلاغ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرسول آهنگران در جلسه نشست تخصصی نخبگان تبلیغی با موضوع "ایمان و چالش های عصر جدید" که به همت اداره امور تبلیغ نخبگانی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در سالن مرکز آموزش های کاربردی برگزار شد، در خصوص ایمان و ویژگی های جامعه نوین، مطالبی را بیان کرد.

حجت الاسلام آهنگران اظهار داشت: با پایان یافتن دوره بدبینی به مقوله ایمان و معنویت که مبتنی بر نگاه آمپریستی و حس گرایانه بعد از وقوع رنسانس در غرب بود، شرایطی از جمله اپیدمی اختلالات روانی ناشی از جنگ جهانی دوم، وضعیتی فراهم شد که مقوله مزبور با رویکردی مثبت مواجه گشت.

وی در ادامه افزود: رویکردی که خاستگاه روانشناسانه داشته و مخصوصا از سوی روان شناسانی که به عنوان طرفداران مکتب انسان گرایی معروفند مانند ویکتور فرانکل مطرح گردید؛ مشخصه اصلی رویکرد مزبور آن است که ایمان و معنویت دارای نقش ابزاری بوده و در جهت هدفمند شدن زندگی، بالا رفتن آستانه تحمل و صبر در برابر سختی ها و ناملایمات، مفید است و نیز دارای نقش پیشگیرانه و درمانی نسبت به اختلالات روانی می باشد.

دکتر آهنگران بیان کرد: چالش های فراروی رویکرد تخدیری به ایمان بسیار است و از جمله آن اینکه چون تنها، نقش ابزاری ایمان اهمیت دارد، پس تطابق باور مورد پذیرش افراد، با واقعیت اهمیت ندارد، یعنی مهم نیست آن باور مورد قبول، واقعیتی داشته باشد یا نداشته باشد.

استاد دانشگاه تهران گفت:  مسأله مهم وجود ایمان و باوری است که بتواند به عنوان مخدّر ایفای نقش نماید و دارنده خود را از خطر ابتلاء به اختلالات روانی نجات داده و نقش پیشگیرانه داشته باشد و یا در صورت ابتلای به آن، بتواند به عنوان داروئی باعث درمان وی شود.

وی در ادامه اظهار داشت: در این صورت چالش در برابر چنین ایمانی که ممکن است بر پایه ای سست و خلل پذیر استوار باشد، قرار دارد، عبارت است از تزلزل پذیری آن در مواجهه با اشکالات و در این صورت خطر زوال و زدوده شدن آن باور، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود، چراکه باقی ماندن آن باور با وجود اشکال غیر قابل دفع، منطقی و عقلائی به نظر نمی رسد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: اسلام با پایه گذاری ایمان بر اساس موازین مسلم و تردید ناپذیر عقلی از یک سو و از سوی دیگر علمی بودن به معنای قطعیت و جزمیت مقارن با تطابق با واقعیت، راه را برای تضمین و زوال ناپذیری ایمان با وجود شرایط کاملا نامساعد باز نموده است.

حجت الاسلام آهنگران در ادامه مطالب خود افزود: اسلام از دیگر سو با واقعیات تطابق داشته و از خرافه به دور باشد، با گذشت زمان و پیشرفت علمی نه آنکه باطل نمی شود، بلکه توسعه علمی شواهدی را در راستای تایید گزاره های مورد تصدیق فراهم می نماید. در این راستا ملاحظه می گردد که مراجع معظم تقلید در رساله های عملی خود اظهار داشتند که اعتقاد انسان به اصول دین باید بر پایه علم باشد. 

استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: از جمله چالش های ایمان مخدّر و ابزاری آن است که نیازی به التزام عملی و پایبندی در رفتار ندارد تا جایی که حتی بنیانگذار مکتب انسان گرایی کارل راجرز اظهار داشت که التزام عملی به دین باعث دور شدن آدمی از هویت واقعی خود می شود.

دکتر آهنگران بیان کرد: پس ایمان در رویکرد جدید با چالش ناهمسوئی با رفتارهای انسان همراه بوده و نمی تواند تأثیرگذاری همه جانبه بر تمام رفتار و کردار داشته باشد و کنش، بینش و گرایش وی را تحت الشعاع خود قرار دهد و بدین ترتیب ایمان در رویکرد جدید از مهم ترین فایده خود که داشتن نتیجه عینی است، بی بهره خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان مطالب خود گفت: ایمان مورد تاکید دین مبین اسلام، عمل متناسب با خود را در پی داشته و بر این اساس در قران کریم ملاحظه می گردد که همواره از ایمان در کنار عمل صالح یاد شده وبدین ترتیب به لزوم همراهی این دو و ناپسندی هر یک بدون دیگری توجه داده شد.

گزارش تصویری

ارتباط در ایتا