شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ /۱۸ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

پیچیده توی کوچه بوی گلاب و اسفند خشکیده بر لب ما گل‌هاي‌ سرخ لبخند
اشعار محرم کودکانه

پایگاه اطلاع رسانی بلاغاشعار محرم کودکانه

پیچیده توی کوچه
بوی گلاب و اسفند
خشکیده بر لب ما
گل‌هاي‌ سرخ لبخند

ماه محرم آمد
دل‌ها چه سوگوار است
خورشید هم از این داغ
غمگین و داغدار است

 طیبه شامانی

بازهم ماه محرم
آمده در کوچه ما
خانه‌امان امروز روضه است
می دهم من چای و خرما

از رقیه از سکینه
روزه می خواند و من هم
اشک‌هایم دانه دانه
می‌چکد آهسته کم کم

شور شد با اشک‌هایم
مزه حلوای شیرین
شور و شیرین قاطی هم
از گلویم رفته پایین

سعیده موسوی زاده

 

ارتباط در ایتا