جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ /۱۴ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دیدارمسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف با معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی

ارتباط در ایتا