پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ /۳ ربيع الأول ۱۴۴۴

مسیر

پیامک میلاد پیامبر اکرم(ص)/ پیامک میلاد امام جعفر صادق(ع) کاری از گروه تولید پایگاه اطلاع رسانی بلاغ
میلاد پیامبر

پایگاه اطلاع رسانی بلاغ،

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ای حضرت نوبهار! رحمت با توست

آیات سخاوت و کرامت با توست

شد زنده زمین به لطف گام سبزت

سوگند به گل، بوی قیامت با توست

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ز آسمان دل من خورشید و مه برآمد

شب میلاد احمد(ص) با پور حیدر آمد

همه شادی نمایید که میلاد نبی شد

جلوۀنور صادق ز بعدش منجلی شد

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 

0-slim-payamak.gif

ای چراغ دانشت گیتی فروز

تا قیامت پیشتاز علم روز

آفرینش را کتاب ناطقی

اهل بینش را امامِ صادقی

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

بی نور تو، پیر معرفت گمراه است

توفان شب است و دیو و دد در راه است

تو روح یقین، حقیقت توحیدی

نور تو کلید فهم « بسم الله » است

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ای نور زمین و آسمان! ادرکنی

ای قبله دل، بهشت جان! ادرکنی

بوی خوش وصل می وزد از نامت

نام تو سرود عاشقان، ادرکنی

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

از ساغر مصطفی صفا می خواهم

" اقرأ اقرأ "من از حرا می خواهم

ای غنچۀپر خندۀهستی، احمد!

لبخند تو را روز جزا می خواهم

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

از جام نگاه تو وضو خواهم کرد

بر کعبۀچشمان تو رو خواهم کرد

آن روز که روز سخت رسوایی هاست

با نام تو کسب آبرو خواهم کرد

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

میلاد تو انفجار نور است امشب

یثرب ز تو جلوه گاه طور است امشب

با تذکره مدینه دادن مارا

مسرور نما شب سرور است امشب

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

امشب سخن از جان جهان باید گفت

توصیف رسول انس و جان باید گفت

در شام ولادت دو قطب عالم

تبریک به صاحب الزمان باید گفت

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

پیشتر از بامداد هفده ماه ربیع الاول

آفتابی در زمین از آسمان دل برگرفت

ذره ای از مهر رویش را چو بر آن بذل کرد

جلوه ای کرد و جهان را خسروِ خاور گرفت

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

دو نهال بارور در باغ دین روئیده شد

یاسهای آسمانی در زمین روئیده شد

نخل حق در سرزمین مشرکین روئیده شد

لاله در باغ دل اهل یقین روئیده شد

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 

0-slim-payamak.gif

ای بحر تجلا! گوهرت باد مبارک

ای طور نبوت! شجرت باد مبارک

ای مکه! نسیم سحرت باد مبارک

ای آمنه! قرص قمرت باد مبارک

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

از مکه فروغ ایزدی پیدا شد

سرچشمه فیض سرمدی پیدا شد

در هفدهم ربیع از دخت وهب

 نو دسته گل محمدی پیدا شد

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

محمد نور عالمتاب هستی است

وجودش روشنی بخش زمان است

به هر قلبی نماید رخنه و جا

خدا داند که قلب او جوان است

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

عاشقان بُستان جان بخش دعا را بنگرید

این دو نور عالم آرای خدا را بنگرید

باده نوشان مِی قالوا بلی را بنگرید

وجه صادق را، جمال مصطفی را بنگرید

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

از عرش ندایِ سرمدی می آید

از سمتِ سرایِ ایزدی می آید

بر دامن پاک آمنه در این ماه

یک شاخه گل محمدی می آید

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 0-slim-payamak.gif

بر اهل جهان مژده زِ بالا آمد

جِبرْیل اَمین بَهرِ تماشا آمد

بفرست در این ماه مکررصلوات

چون خاتم الانبیا به دنیا آمد

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 0-slim-payamak.gif

شدماهِ ربیع و دل پر از شور و نشاط

از ناحیۀرَب شده نازل برکات

زیبنده ترین ذکر در این ماه بُوَد

بر حضرت مصطفی و آلَش صلوات

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

بفرست تو ای شیعۀعاشق صلوات

بر زینت و اَشرفِ خلایق صلوات

در ماهِ ربیع الاول از روی اَدب

کن هدیه به احمد و به صادق صلوات

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

از سمتِ مدینه این ندا آمده است

باقر به لبش ذکر و ثنا آمده است

بفرست به مصطفی و آلَش صلوات

چون صادق آل مصطفی آمده است

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

جِبرْیلِ اَمین دوباره پَر را وا کرد

بر روی زمین بَزم شعف برپا کرد

بر باقر و ام فروه چون امشب حق

یک دسته گلِ محمدی اهدا کرد

پیامک سالروز میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ای شیعه بگو بلند و ممتد صلوات

تا که بشود راهِ بلا سد صلوات

بر احمد و زهرا و علی و حَسَنین

بر پنج تن و آلِ محمد صلوات

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

در اوجِ عطش آب حیاتی دارد

زین ذکر مدامش حَسَناتی دارد

هنگام خطر برای دفعش، شیعه

بر احمد و آلَش صلواتی دارد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

سر منشأ خیر و برکاتم صلوات

در اوجِ خطر راه نجاتم صلوات

ای کاش بیاید به زبانم یک آن

هنگامه مرگ و سَرکراتم، صلوات

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

مژده که میلاد شه خاتم است

عید سعید نبی اکرم است

مژده که مسروری عالم رسید

خرمی عالم و آدم رسید

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

شب را سحر آمد که محمد آمد

روز ظفر آمد که محمد آمد

بتهای حرم شکست و زان بشکستن

فریاد برآمد که محمد آمد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

دل رفت ز دست تا محمد آمد

گل دایه بست تا محمد آمد

هرگز نبود مکان بت بیت خدا

بتنها بشکست تا محمد آمد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

شهر برکات است ربیع المولود

پر از حسنات است ربیع المولود

میلاد پیمبر و امام صادق

ماه صلوات است ربیع المولود

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

با آمدنت قرار دل ها آمد

محبوبترین نگار دل ها آمد

این نور محمد است و فجر صادق

با عطر دو گل بهار دل ها آمد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

هرکس که به کف از تو براتی دارد

در روز جزا راه نجاتی دارد

جاری است همیشه نام تو در صلوات

نام تو شنیدن صلواتی دارد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ای دوست اگر حُسن صفاتی داری

گنجینۀ نور و برکاتی داری

مجذوب ولایت علی خواهی شد

هرگاه که ذکر صلواتی داری

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

روزی که به عرش احترامش کردند

آئینۀ حسن ذوالکرامش کردند

از باغ بهشت با ورود احمد

گل های محمدی سلامش کردند

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

وقتی که شکوفۀ تولا گل کرد

صد شاخه امّید و تمنا گل کرد

گفتند گل روی محمد بشکفت

ذکر صلوات بر لب ما گل کرد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

در فصل گل و بهارِ اسماء و صفات

در موسم عشق و جوشش آب حیات

جبریل به همره ملائک می گفت

بر آل علی و آل احمد صلوات

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

وقتی که رئیس مذهب ما آمد

همراه رسول مکتب ما آمد

عطر گل و باغبان بهم چون آمیخت

ذکر صلوات بر لب ما آمد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

امشب که شب خجستۀ دلبری است

دل ها ز غم و غصه و ماتم بری است

شاد است دل آل محمد، زیرا

میلاد رئیس مذهب جعفری است

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

امشب که سرود عشق زیب لب ماست

میلاد رئیس مکتب و مذهب ماست

در این شب و روز غرق نور امید

ذکر صلوات ذکر روز و شب ماست

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

آنان که شکوه در حقایق دیدند

گل را ورقی ز حُسن خالق دیدند

پُر نورترین ستارۀ دنیا را

در آینۀ امام صادق دیدند

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

جهل بشر از دانش تو کاسته شد

آئینه علم از تو پیراسته شد

از گلشن وحی بس که گُل پاشیدی

گل زار علوم از تو آراسته شد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

خواهی به حضور دوست لایق باشیم

 باید که به راه عشق عاشق باشیم

 با پیروی از راه امام صادق

ای شیعه بیا مُحب صادق باشیم

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

تا نام تو بر زبان هستی آمد

در سینۀعشق، شور مستی آمد

از سینۀکعبه نور تو بیرون زد

گلبانک خوش خداپرستی آمد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

تو نور کمال فصل بسم اللهی

در ظلمت فتنه شبچراغ راهی

ای بت شکن همیشه و همواره!

تو معنی « لا اله الا اللهی »

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ای خون حماسه در رگ آزادی!

تو بر سر ظلم، تندر فریادی

تو آمدی و به غنچه های ایمان

فرمان خجستۀشکفتن دادی

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

بوی تو ز بوستان من می آید

خورشید در آسمان من می آید

لب های مرا فرشتگان می بوسند

چون نام تو بر زبان من می آید

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

باید که حضور ماه را دریابیم

در دولت نور، راه را دریابیم

ذکر صلوات بر محمد کافی ست

تا معنی « لا اله » را دریابیم

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ای عشق! تو آمدی حیاتم دادی

از ظلمت و تیرگی نجاتم دادی

من تشنۀیک سرود روشن بودم

جامی ز زلال صلواتم دادی

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ای دل شدگان! یار موافق آمد

افشاگر چهرۀمنافق آمد

عالم ز ظهور نور او روشن شد

یاران! صلوات، صبح صادق آمد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ای دوست! ندای " لا تخف " می آید

شب رفت، صدای چنگ و دف می آید

شد چشم زمین به نور احمد روشن

از عرش فرشته صف به صف می آید

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

آسمان ها و زمین امشب نورباران است

بر لب عرشیان از شوق گل، عشق و سرور جاری است

زمین، گل باران و فضا سرشار از عطر مشک و عود است

شهر مکه، میلاد آخرین سفیر الهی، رسول حق و رحمت را انتظار می کشد

آن که نقش نگین انبیاست

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ناگاه در این فضای پر از عطر و نور

خداوند دسته گلی را به آمنه عطا نمود و

زمین و فلک غرق سرور و شادی شد و

ملائکه فوج فوج برای عرض تبریک به زمین آمدند

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

بوسه باران شد ربیع و شد بهار انبیا

لنگر چرخ زمین آمد به دنیا مصطفی

قدسیان از شوق این مه پایکوبان بر فلک

پر گشایند زیر پایش از فلک تا فرش ما

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

به صبح هفده شهر ربیع از مطلع عزّت

عیان شد طالع مسعود و ختم مرسلین آمد

چو خورشید جلال احمدی تابید در عالم

ز ایزد بر جمال او هزاران آفرین آمد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ولادت ختم رسولان آمد

محمد آن حبیب جانان آمد

به جسم پیروان او جان آمد

بر حرمتش جهان گلستان آمد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

رحمت فراوان آمده ظلمت به پایان آمده

زیباترین مخلوق ربّ احمد نمایان آمده

او آمده تا رحمت حق را به ما اهدا کند

تنها زحق دم می زند تا سرّ حق افشا کند

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

اسم تو نور امید است و صفای سینه هاست

دین تو اسلام عشق است و بدور از کینه هاست

روز میلادت شدم مست می عرفان تو

آیه شرع است و حق است، خط به خط قرآن تو

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ای محمد (ص) ای رسول بهترین کردار ها

حسن خلقت شهره در اخلاق ها، رفتار ها

در بیانت بند می آید زبان ناطقان

قامت مدحت کجا و خلعت گفتار ها

تا نفس داریم و تا خورشید می تابد به خاک

دل به عشق بی زوالت می کند اقرار ها

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

بر جمال این دو یاس بی قرینه بنگرید

گاه سوی مکه گه سوی مدینه بنگرید

محور اسلام و قرآن در ثبات از این دو مَه

مکتب توحید باشد در حیات از این دو مَه

روشن آفاق تمام کائنات از این دو مه

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

دلا میلاد ختم المرسلین است

فروغ آسمانی در زمین است

محمد (ص) مهر ظلمت سوز آمد

شب یلدای ما را روز آمد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

بهار بی خزان، روی محمد

بهشت جاودان، کوی محمد

معطر ساخت گلزار جهان را

شمیم تار گیسوی محمد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

صدای بال و پر جبرئیل می آید

شب است و ماه به آغوش ایل می آید

لب کویر پس از این ترک نخواهد خورد

که ساقی از طرف سلسبیل می آید

لباس خاطره را از حریر عشق بدوز

حلیمه! نزد تو فردی اصیل می آید

نگاه آمنه از این به بعد می خندد

چرا که معجزه ای بی بدیل می آید

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

خورشید، محمد است و صادق ماه است

 خورشید همیشه با قمر همراه است

یعنی که ولادت امام صادق

در روز ولادت رسول الله است

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

بوستانی از حیا چشمان او

صبح افتاده است ازمژگان او

آسمان جاری زسرو قامتش

بحر ایزد از سر انگشتان او

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

محمد زینت نام جهان است

چه خوشبوتر از آن اندر دهان است

نزائیده کسی همچون محمد

که نور روی وی رنگین کمان است

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

چون از افق برآید انوار صبح صادق

در پای سبزه بنشین با همدمی موافق

شد موسم بهاران پرلاله کوهساران

بستان پر از ریاحین صحرا پر از شقایق

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ای اعتبار عالم و ادم خوش امدی

تو مصطفایی احمدی اقا محمدی

با خلقت وجود تو خلقت شروع شد

با جلوه جمال تو عصمت شروع شد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

محمّد وارث پیغمبران است

 که او سلطانِ شهرِ دلبران است

به حق فرمود حق لایزالی

محمّد علت خلقِ جهان است

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

گوش کن هفت آسمان درشور و حالی دیگرند

عرشیان و فرشیان نام * محمد *میبرند

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ای احمدیان به نام احمد صلوات

هر دم به هزار ساعت از دم صلوات

از نور محمدی دلم مسرورست

پیوسته بگو تو بر محمد صلوات

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

عرشیان امشب زمین را لاله باران می کنند

خاک را خوشبو تر از زلف نگاران می کنند

افرینش فیض از دیدار احمد میبرد

کعبه امشب سجده بر خاک محمد میبرد.

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

با نام نبی بکن مزین دهنت‎ ‎

تا خالق تو بیمه کند جان وتنت

ای آنکه زعاشقان قرآن هستی

خوشبوی کن از نام محمد(ص) دهنت

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

با محمّد برتر از آنی که اندر وصف آیی

تالی قرانیِ و هموزن آن ثِقل ثقیلی

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

بلغ العلی بکماله

کشف الدجی بجماله

حسنت جمیع خصاله

صلوا علیه و آله

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

حق چو دید آن نور مطلق در حضور

 آفرید از نور او صد بحر نور

آفرینش را جز او مقصود نیست

 پاک دامن تر زاو موجود نیست

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

نام احمد، نام جمله انبیاست

چون که صد امد، نود هم پیش ماست

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺭﺏ ﺧﻮﺩ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻮﯾﯿﻢ

ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻼﺋﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ

ﺳﻼﻡ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

میلاد جامع علم و عمل و عبادت، پرچم دار شاهراه ولایت علوی، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گرامی باد!

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

خدایا تورا سوگند میدهیم به دو مولود نورانی امشب سلامتی دین ودنیا رابه شما عطا فرماید

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است

تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ای ششم پیشوای اهل ولا

خلق را رهبری به دین هدی

پای تا سر خدانمایی تو

هم ز سر تا بپای صدق و صفا

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

امشب همه نیلوفران مشتاق روی دلبرند

جمع شقایق ها همه مست می پیغیمبرند

امشب تمام قدسیان مهمان بزم سرمدند

جمع ملائک تا سحر مشغول ذکر احمدند

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

در خلوت شب امنه زیبا پسری زاد

تنها نه پسر بر بشریت پدری زاد

در بیداد گران دادگری زاد

چشم همه روشن که چه قرص قمری ساخت

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

زیبا غزل دفترعشق است محمد

برفرق فلک افسر عشق است محمد

دروسعت هفت آسمان هستی

رخشنده ترین اختر عشق است محمد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

مژده دهید چون که هفته وحدت آمده

میلاد امام صادق و پیمبر رحمت آمده

کاش در این جمعه از آسمان ندا دهند

ای منتظران ظهور، منجی بشریت آمده

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد

حلول ماه ربیع الاول، ماه میلاد پیامبر اکرم ( ص )

و فرزند بزرگوارشان امام جعفر صادق ( ع ) بر

ولیعصر امام زمان وعاشقانشان تبریک و تهنیت باد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ز یمن مقدم رسول خاتم

معطر آمده محیط عالم

مولد صادق آل محمد

مقارن گشت با میلاد احمد

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

رسانده ام به حضور تو قلب عاشق را

دل رها شده از محنت خلایق را

دلی که پر زده تا آستان احسانت

که غرق نور اجابت کنی دقایق را

مرید صبح نگاه تو می برد از یاد

مگر ترنم «قال الامامُ صادق» را؟

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

فروزان از دو مشرق در سحرگاهان دو ماه آمد

دو خورشید جهان افروز، در دو صبحگاه آمد

محمد (ص) ای چراغ روشنی بخش جهان آرا

بر افروز و بر افروزان بنور خویش دل ها را

ششم مولا ششم رهبر، ششم هادی ششم سرور

ششم فرمانده داور، ششم فرزند پیغمبر(ص)

تو ما را دانش آموزی، تو مهر عالم افروزی

تو برق اهرمن سوزی، تو در هر عصر پیروزی

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

گرْ چه اَز لُطفِ پدَرْ وارِ عَلی سَرشارَم

هَر چِه دارَم زِ غُلامی مُحَمَّد “ص” دارم

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

بشر دوستان بی مدعای عالم از یاد نمی برند درس انسان دوستی تو در مقابل مزرعه دار یهودی که

تو را روزها به زشتی ها خطاب می کرد وتو در هنگام بیماریش به نیکی از او یاد کردی

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

گوش کن هفت آسمان در شور و حالی دیگرند

عرشیان و فرشیان نام محمّد می برند

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

جهان را حق به عشقش آفریده

وجودش کلِ هستی را خریده

بگویم از مه رویِ محمّد

کسی زیباتر از او را ندیده

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد پیغمبر

منور قلب عالم گشت از میلاد پیغمبر

بده ساقی می باقی که غرق عشرت و شادی

دل اولاد آدم گشت از میلاد پیغمبر

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

هفده ربیع الاول، سالروز طلوع خورشید پرفروغ آسمان علم الهی و برگیرنده نقاب از چهره حقایق، امام جعفر صادق علیه السلام بر همه مسلمانان عالم مبارک باد!

پیامک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

صادق که اساس دین از او شد معمور

بودند ملایک پی امرش مامور

میلاد ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و نبی اکرم نور هدایت

مبارک باد

0-slim-payamak.gif

قرآن تویی چو خیره نظر می کنم به نور

گل می کند دوباره نگاهم میان گل

این جای حیرت است که در گلشن کساء

هم شاخه گلی تو و هم باغبان گل

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

معطر هر کجا نام محمد

نه مخصوص زمانی یا که مکان است

کسانی که پناه از آن گزیدند

درون هر دو دنیا در امان است

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

در تمام وجود نور حق سرزده

خاتم المرسلین در جهان آمده

ای نثار ماه رویت سورۀ نور و تبارک

یا محمّد یا محمّد عید میلادت مبارک

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

عترت آمد از آیینه ام

کیست در غار حرای سینه ام

رگ رگم پیغام احمد می دهد

سینه ام بوی محمد می دهد

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

رسول الله تودر خلوتِ وحدت خلیلی

بعدِ ذاتِ واحدِ مطلق به هستی بی بدیلی

بر گزینِ دست یزدان از میان نخبگانی

پیش هر صاحب نظر در صورت و معنا جمیلی

منبع اندیشه رود خروشان حیاتی

شهر علمی، کوهِ حلمی، قُلزم عقل عقیلی

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

دو چشمِ آمنه بر روی احمد

 گره خورده دلش بر موی احمد

گهی خندان گهی محو تماشا

 چو می بیند خمِ ابروی احمد

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

خورشید عشق را، ره شام و زوال نیست

بر هر دلی که تافت، در آن دل ضلال نیست

در آسمان دلبری و آستان عشق

نور جمال دلبر ما را مثال نیست

سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) گرامی باد.

0-slim-payamak.gif

مژده ای دل که مهین آیت یزدان آمد

مشعل راه هدا ختم رسولان آمد

تا زنده پرچم توحید بهر بام و دری

بهر نابودی اصنام شتابان آمد

مسلمین را بده از قول خداوند نوید

اشرف خلق جهان نیر تابان آمد

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

ماه فرو ماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمد

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

هفده ربیع الاول، سالروز طلوع خورشید پرفروغ آسمان علم الهی و برگیرنده نقاب از چهره حقایق، امام جعفر صادق علیه السلام بر همه مسلمانان عالم مبارک باد!

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

پیامبر اکرم(ص) فرمود: هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود. ) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص ۱۴

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

پیامبر اکرم (ص) فرمود: هر کس برای نیاز بیماری بکوشد چه آن را برآورده سازد، چه نسازد مانند روزی که از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک می شود. ) من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۶

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

پیامبر اکرم (ص) فرمود: هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند، خداوند در روز قیامت گناهان او را بپوشاند. ) المعجم الکبیر طبرانی، ج ۱۹، ص ۴۴۰

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

پیامبر اکرم (ص) فرمود: هیچ بنده ای در روز قیامت قدم از قدم برنمی دارد، تا از این چهار چیز از او پرسیده شود: ۱ از عمرش که در چه راهی آن را فانی نموده، ۲ و از جوانیاش که در چه کاری فرسوده اش ساخته، ۳ و از مالش که از کجا به دست آورده و در چه راهی صرف نموده، ۴ و از دوستی ما اهل بیت. الخصال، ج ۲، ص ۲۵۳

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

امام جعفر صادق (ع) فرمود: چنان از خدا بترس که گویا او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند.

اصول کافی، ج ۳، ص ۱۱۰

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

امام جعفر صادق (ع) فرمود: پیامبر خدا فرمود: هر که گناهی را برای خدا و ترس از او ترک کند خدا او را در روز قیامت خشنود گرداند. اصول کافی، ج ۳، ص ۱۲۸

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

امام جعفر صادق (ع) فرمود: خداوند متعال فرموده است: بنده من با چیزی محبوبتر از انجام واجبات با من دوستی نکند. اصول کافی، ج ۳، ص ۱۲۹

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

امام جعفر صادق (ع) فرمود: عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست. اصول کافی، ج ۱، ص ۲۷

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

امام جعفر صادق (ع) فرمودند: از جمله دوست داشتنی ترین اعمال نزد خدای متعال شادی رسانیدن به مؤمن است و سیر کردن او از گرسنگی، یا رفع گرفتاری او یا پرداخت بدهی اش. اصول کافی، ج ۳، ص ۲۷۶

اس ام اس میلاد پیامبر اکرم (ص) / اس ام اس امام جعفر صادق (ع)

0-slim-payamak.gif

عکس و پوستر میلاد پیامبر اکرم(ص)

مجموعه عکس و پوستر میلاد پیامبر اکرم(ص) کاری از گروه تولید پایگاه اطلاع رسانی بلاغ
ارتباط در ایتا