پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ /۲۴ شوال ۱۴۴۳

مسیر

بازدید رئیس اداره اعزام مبلغان و گروه های تبلیغ عمومی از فعالیت گروه تبلیغی سفیران کریمه مستقر درآستان مقدس فاطمی

ارتباط در ایتا