چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ /۱۹ محرم ۱۴۴۴

مسیر

توسط اداره کل تبلیغ عمومی اعلام شد؛
اداره کل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، طی اطلاعیه ای، تقویم اعزام دهه اول محرم الحرام ۱۴۴۴ (هـ.ق) را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار بلاغ، اداره کل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، طی اطلاعیه ای، تقویم اعزام دهه اول محرم الحرام ۱۴۴۴ (هـ.ق) را اعلام کرد.

نحوه ثبت درخواست و شرايط اعزام؛

*******

اعلام آمادگی و تایید دعوت

۱- در صورتی که اعزام مستمربه یک منطقه تبلیغی دارید و امسال نیز از آنجا دعوت شده اید، وارد تارنمای abrar.balagh.ir شوید.

۲- گزینه "از منطقه تبلیغی دعوت دارم." را انتخاب کنید.

۳- منطقه تبلیغی مورد نظر را تایید کنید.

۴- حکم شما صادر می شود.

از ۱۱ الی ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۱

*******

ثبت نام و درخواست اعزام

در صورتی که اعزام مستمر به یک منطقه تبلیغی ندارید ولی از سوی نهاد فرهنگی منطقه دعوت شده اید:

۱- ارسال درخواست اعزام فردی یا گروهی از نهاد فرهنگی منطقه.

۲- تایید و ایجاد ظرفیت توسط دفتر تبلیغات اسلامی.

۳- الف) اعزام فردی: ورود به سمتا و درخواست اعزام.

ب) اعزام گروهی: ورود به سمتا، بارگذاری برنامه و معرفی اعضا و تایید حضور ایشان.

۴- صدور حکم (حکم با تسویه محدود می باشد.)

از ۱۸ تیر الی ۶ مرداد ۱۴۰۱

*******

اعزام و تبلیغ

هماهنگی با نهاد فرهنگی منطقه و تایید حضور توسط ایشان

مدت اعزام: ۱۲ روز

از ۸ الی ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

*******

گزارش دهی

اعزام فردی: ارسال گزارش و تایید توسط نهاد فرهنگی منطقه.

اعزام گروهی: ارسال گزارش اعضا و تایید گزارش اعضا توسط سرگروه، ارسال گزارش گروهی توسط سرگروه، تایید گزارش اعضا توسط نهاد فرهنگی منطقه.

از ۲۱ الی ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

*******

تأیید گزارش و تسویه

پس از تأیید گزارش اعزام، سابقه شما در سامانه ثبت می شود و به صورت خودکار به پرونده شما در مرکز خدمات حوزه های علمیه ارسال می گردد.

تسویه فقط به اعزام هایی تعلق دارد که در بازه زمانی اعلام شده گزارش ارسال و تایید شده باشد.

از ۲۹ مرداد الی ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

000_2.jpg

001_2.jpg

002_2.jpg

003_2.jpg

004_2.jpg

ارتباط در ایتا