چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ /۱۹ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت صوت

سخنرانی استاد رسانه محمد لسانی در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی

با موضوع «آشنایی با شگردهای رسانه ای دشمن در حوزه جهاد تبیین»

1_0.jpg

ارتباط در ایتا