شنبه ۲۷ دى ۱۳۹۹ /۲ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار آشنایی با صحیفه سجادیه

نرم افزار آشنایی با صحیفه سجادیه

کتاب " آشنایی با صحیفه سجادیه" نوشته محمد علی مجد فقیهی که توسط انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی به چاپ رسیده است. 

از جمله موضوعات این کتاب می توان به عناوین : 

معرفی صحیفه سجادیه؛

زندگی امام سجادعلیه السلام؛

ترسیم کلی از مبارزه ائمه علیهم السلام؛

مشکلات موجود در آغاز دوره اول؛

مسئولیت امام سجادعلیه السلام؛

دعای ختم قرآن

و...  اشاره کرد.

نظرات

خیلی عالی آل یاسین