پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ /۷ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

داستانهای کوتاه امام حسن مجتبی علیه السلام

داستانهای کوتاه امام حسن مجتبی علیه السلام,

برخی از داستانهای این کتابجه عبارتند از : 

دنیا زندان مومن و بهشت کافر است؛

فروتنی؛

برآوردن حاجت برادر مسلمان؛

و...

موضوع نرم افزار: