جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ /۱۴ محرم ۱۴۴۴

مسیر

مفاد صلح نامه امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه

مفاد صلح نامه امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه

این فایل حاوی مفاد صلح نامه ای است که امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویة لعنةالله علیه منعقد نمود. 

منبع: www.imamhassan.ir

ارتباط در ایتا