يكشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ /۲۹ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

کتاب توحید مفضل

کتاب توحید مفضل

کتاب توحید مفضل: شگفتی های آفرینش از زبان امام صادق (علیه السلام)

توحید مفضل حدیثی است طولانی، مشتمل بر سخنان امام جعفر صادق علیه السلام با موضوع محوری اسرار آفرینش که طی چهار جلسه بر مفضل بن عمر جعفی املا شده است.

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
Binary Data کتاب توحید مفضل, اندروید۴.۷۳ مگابایت
PDF icon کتاب توحید مفضل, فرمتpdf۱.۱۳ مگابایت
ارتباط در ایتا