يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ /۱۶ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

«انگیزه های سفر و اردو»، عنوان ویدئو پیش رو از مباحث کلیات اردو می باشد. برگزاری اردو می تواند اهداف و انگیزه های متعددی را دنبال نماید که حجت الاسلام صالحی چندین مورد از مهمترین اهداف برگزای اردو را بیان می فرماید. به عنوان مثال: «جستجوگری و کنکاش، دست یابی به یافته های نو، نشاط یافتن و لذت بردن» از جمله این اهداف می باشند.

ارتباط در ایتا