يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ /۱۶ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

بحث بعدی از کلیات روش اردو داری «دستاوردهای اردو» است. در واقع نتیجه انگیزه های برگزاری اردو و اهداف اردو دستاوردهایی است که ممکن است حین یا بعد از اردو به آنها برسیم. این دستاوردها به ۴ بخش «ارتباط با خود(خویشتن)، ارتباط با خلق (دیگران و مردم)، ارتباط با خلقت (طبیعت)، ارتباط با خدا» تقسیم می شوند.
حجت الاسلام صالحی در این ویدئو به ارائه توضیحاتی راجع به موضوع دستاوردهای اردو می پردازند.

ارتباط در ایتا