شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ /۱۵ رجب ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار امام باقر علیه السلام جلوه امامت در افق دانش

امام باقر علیه السلام جلوه امامت در افق دانش

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه ؛
اجمالی از ولادت تا شهادت ؛
زندگی علمی امام باقر علیه السلام ؛
زندگی سیاسی امام باقر علیه السلام ؛
زندگی اجتماعی امام باقر علیه السلام ؛
حکمت ها و درس هایی از امام باقر علیه السلام ؛
پاورقی