شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ /۱۵ رجب ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار نگاهی بر زندگی امام باقر علیه السلام

 نگاهی بر زندگی امام باقر علیه السلام

عناوین اصلی

امام باقر علیه السلام در عصر پدرش امام سجاد علیه السلام؛
امام باقر علیه السلام در دوران امامت؛
نمونه هایی از گفتار و رفتار امام باقر علیه السلام؛
و...