يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ /۱۶ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

«شناخت نسبت به خلقت (آشنایی با محیط و سرزمین)» موضوع بعدی از مبحث دستاوردهای اردو می باشد.
حجت الاسلام صالحی مطالب مفیدی را در این زمینه بیان می نماید.

ارتباط در ایتا