شنبه ۲۷ دى ۱۳۹۹ /۲ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار امید حرم

امید حرم

امید حرم ( پیرامون حضرت عباس علیه السلام)

عناوین اصلی کتاب شامل:

مشخصات حضرت ابوالفضل علیه السلام ؛
درخواست از عقیل برای انتخاب همسری خوب ؛
پرتوی از مقام ارجمند امّ البنین علیها السلام ؛
چگونگی ازدواج حضرت علی «علیه السلام» با امّ البنین ؛
تولد و سن شریف حضرت ؛
اهمیت مقام برادر؛
گفتار پیامبر، حضرت زهرا و امامان علیهم السلام در شأن حضرت عبّاس علیه السلام ؛
علم و معرفت حضرت عبّاس علیه السلام در دوران کودکی ؛
ادب حضرت عبّاس «علیه السلام» در دوران کودکی ؛
و...

پیوستاندازه
Binary Data نرم افزار امید حرم , اندروید۴.۴۶ مگابایت
PDF icon نرم افزار امید حرم , فرمتpdf۷۷۶ کیلوبایت