مسیر

نرم افزار داستان زندگی پیامبر(ص)

داستان زندگی پیامبر(ص)

عناوین اصلی کتاب شامل:

فصل اول : ترور پیامبران؛
فصل دوم : تلاش برای کشتن پیامبر (صلی الله علیه وآله) در مکّه؛
فصل سوم : تلاشهائی که برای ترور پیامبر (صلی الله علیه وآله)در مدینه صورت گرفت؛
فصل چهارم : کوشش های یهود برای ترور پیامبر (صلی الله علیه وآله)؛
فصل پنجم : فتنه و خیانت؛
فصل ششم : پیامبر (صلی الله علیه وآله) قبل از رحلت خود جانشین تعیین می کند؛
و...