سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ /۲۳ جمادى الآخر ۱۴۴۱

مسیر

نرم افزار تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی

تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛
بخش اول : تحول در نظام اجتماعی؛
بخش دوم : انقلاب اسلامی ایران؛
پی نوشتها