يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ /۱۶ محرم ۱۴۴۴

مسیر

معمولا بچه هایی که قصد دارند ادای بزرگترها را دربیاورند، به احتمال زیاد در فرآیند کودکی شان، به آن ها اجازه کودکی داده نشده است؛ بعضی جاها سخت گیری شده و توجه کافی از جهت عاطفی به این کودکان نشده است؛ به همین دلیل این ها سعی می کنند زودتر بزرگ بشوند زیرا فکر می کنند اگر زودتر بزرگ بشوند به آن چیزهایی که علاقه مند هستند، می رسند.
برای حل این مشکل باید بررسی کنیم که این بچه چه نقایص عاطفی ای داشته و چه توجهاتی را نیاز دارد که والدین در انجام آن کوتاهی کرده اند و همینطور مادر بچه باید بعضی از رفتارهای خاص را در مقابل آن بچه انجام ندهد؛ نکته دیگر این که احتمال بلوغ زودرس همچین فرزندانی زیاد است و ممکن است که اگر این فرآیند را درپیش گرفته و ادامه دهند، زودتر از موعد مقرر به بلوغ رسیده و به آسیب های این فرآیند مبتلا شوند.

ارتباط در ایتا