شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ /۵ ربيع الأول ۱۴۴۴

مسیر

خانه خوبان

 ماهنامه «خانه خوبان
هفتاد و دومین شماره از ماهنامه «خانه خوبان» ویژه همسران از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در پیشخوان روزنامه فروشی ها قرار گرفت.
اسماء مبارکه
افراد در نظام خانه و خانواده به جهت سلائق مختلف در بیشتر مواقع با کنش و واکنش هایی روبرو می شوند که شناخت روش های رفتاری و برخورد مناسب با چنین سلائقی، کمترین آسیب را به نظم خانه و خانواده وارد می کند.
ارتباط در ایتا