سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ /۱۷ ذو الحجة ۱۴۴۲

مسیر

آیت‌الله سبحانی در پیامی به کنگره آیت‌الله آصفی گفت: در عین اینکه آرا و نظریات آیت‌الله آصفی ضامن مدیریت جامعه امروز است، ولی از حدود کتاب، سنت و اجتماع فقیهان بیرون نمی‌رود.
آیت الله سبحانی

آیت‌الله جعفر سبحانی در پیامی به کنگره اسوه زهد، جهاد و اجتهاد که به منظور بررسی شخصیت، اندیشه و آثار آیت‌‌الله آصفی برگزار شد، اظهار کرد: درباره هر موضوعی شاید شک و تردید رخ دهد، ولی عظمت مقام علم و دانش جایگاه شک نیست؛ چرا که اگر دانش بشری در جامعه نبود، زندگی به صورت عهد حجری استمرار می‌یافت و انسان در شیوه زندگی گامی به پیش نمی‌نهاد؛ شاید به همین خاطر است که قرآن یکسان بودن عالم و جاهل را به صورت تعجبی مطرح می‌کند؛ سرچشمه دانش‌های بشری تلاش‌های شبانه‌روزی شخصیت‌های بلند همتی است که در بهر‌ه‌گیری از خواب و خوراک به مقدار ضرورت بسنده نموده و از دیگر لذایذ زندگی چشم پوشیده تا توانسته‌اند جامعه انسانی را به مقام والایی برسانند و خویشتن را به مقام برتر از عنقا ببرند.

وی در ادامه با بیان اینکه تکریم از عالمان بزرگ و اثرگذار گذشته در حقیقت تکریم از مقام علم و دانش است، آورده است: این کار یک فریضه اخلاقی و اجتماعی به شمار می‌آید که در هر زمان باید مطابق مقتضیات آن انجام گیرد؛ این فضای روحانی و علمی که امروز به عنوان بزرگداشت یکی از اندیشمندان حوزه‌های علمیه پدید آمده است در جامعه کاملا اثرگذار است و سبب می‌شود که نسل جوان پیشتاز راه علم و دانش گردد و سرانجام افق‌های تازه‌ای را بگشاید و فقر علمی را بزدایید، چرا که با چشم خود می‌بینند جامعه نسبت به طبقه اندیشمند ارزش والایی قائل است.

در ادامه پیام آیت‌الله سبحانی آمده است: قهرمان گفتار ما یعنی حضرت آیت‌آلله حاج شیخ محمدمهدی آصفی همچون منشور چند پهلو دارای ابعاد و جوانب گوناگونی است که تحلیل هر یک از آن جوانب برای خود مجال خاصی می‌طلبد؛ ایشان در قلمرو فقه و فقاهت بالاخص مسائل مربوط به حکومت اسلامی و یا حقوق زنان توانسته است طرح‌های خوبی را ارائه کند و به یک رشته از پرسش‌ها پاسخ محکم دهد و در عین اینکه آرا و نظریات او ضامن مدیریت جامعه امروز است، ولی از حدود کتاب، سنت و اجتماع فقیهان بیرون نمی‌رود و سیمای روشنی که چکیده فقه پویا است از حکومت اسلامی و حقوق زن ارائه می‌نماید.

این مرجع تقلید تصریح کرده است: آیت‌الله آصفی در تبیین مسائل عقیدتی بالاخص موضوع مربوط به پیشوایی پس از رحلت پیامبر(ص) با بیان شیوایی تنصیصی بودن مقام ولایت را با شرایط آن زمان منطبق می‌سازد و با یک محاسبه اجتماعی ثابت می‌کند که جز این راه، راه دیگری تضمین کننده منافع اسلام و مسلمانان نیست؛ ایشان در عین فراگیری فقه، کلام و فلسفه از تفسیر قرآن باز نمانده و تفسیر موضوعی او به نام «فی رحاب‌القرآن» در ۱۴ جلد گواه بر احاطه او بر بسیاری از نکات آیات است؛ ایشان با بودن در سنگر تألیف و تدریس در قلمرو مبارزه با  طاغوتیان، حزب بعث و اذناب آن پیشتاز بوده و در حد بذل پیش رفته است.

ارتباط در ایتا