مسیر

علی مشکینی
امر به معروف و نهی از منکر اعلی الفرایض است. اکمل الفرایض است. افضل الفرایض است. و بهما قوام الفرایض. سفر مبلغ انجام رسالت الهی است. و از کسی که به قصد حج ...

منبع: پیام حوزه، شماره ۲۱

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon آداب تبلیغ۴۷۸.۳۶ کیلوبایت