مسیر

غلامحسین اعرابی
در تبلیغات اسلامی سه محور مهم وجود دارد که عبارتند از مبلّغ؛ مخاطب و معارف تبلیغی، در هر یک از این امور شرایط خاصی برای توفیق در ابلاغ ضروری است و بی توجهی به این مقدمات و ...

منبع: پیام حوزه، شماره ۳۲

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon عوامل شایستگی در تبلیغ۹۵۹.۶۲ کیلوبایت