پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

راه های شناسایی نیاز مخاطب : ۱ – منطقه شناسی اینکه بدانید چه چیزی را کجا بگویید مثلا در ارومیه شبهه ای را که در تهران رواج داشت مطرح کردم ، بعد از منبر به من گفتند که جوانان این منطقه از این شبهات اطلاعی ندارند و نیاز به بیان آن ها نیست.
۲ – گاهی از طریق سن و سال نیاز مخاطب بررسی می شود. ۳ – مناسبت زمان و مکان لحاظ شود، مثلا مبلغی در کنار قبر جناب حجر بن عدی به بیان شکیات نماز پرداخته بود.

 

ارتباط در ایتا