مسیر

علی دوانی
مرحوم حاج شیخ عباس گذشته از محدث بودن و آن همه کتاب ها که به فارسی و عربی به قصد تعلیم و تربیت برای عام و خاص نوشته، واعظی کم نظیر و از بزرگان اهل منبر ...

منبع: پیام حوزه، ش۳۲

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon وعظ و منبر حاج شیخ عباس قمی۲.۴۹ مگابایت