پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

قرآن کریم می فرماید: « اذا قلتم فاعدلوا » سخن عادلانه باشد و جبهه گیری داخلش نباشد در هر زمینه ای که وارد می شوید عادلانه سخن بگویید، قرآن کریم وقتی از اهل کتاب حرف می زند؛ کار درست آن ها را تایید می کند « قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم » و جایی هم که نیاز به نقد دارد، آن ها را نقد می کند.

ارتباط در ایتا