پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

مسأله تبليغ اهميتش همين بس كه خداوند در قرآن مي‌فرمايد بهترين مردمِ كرة زمين مبلغين هستند. كدام آيه مي‌گويد؟ «وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللَّهِ»[۲] منتها من مي‌گويم يك عده آل الله و يك عده آد‌ها فقط روي منبر نيست كه دفتر، سازمان تبليغات، اوقاف و هيئت دعوت كنند اگر واقعاً دُعُوا إِلَى‏ اللَّهِ است بايد توي خانه هم اذان بگويي، چون در اذان مي‌گويي «حي علي الصلوة» اين «دُعُوا إِلَى‏ اللَّهِ» است «دُعُوا إِلَى‏ اللَّهِ» فقط در محرم و رمضان نيست.

بچه‌هاي كوجه هم «دُعُوا إِلَى‏ اللَّهِ» است اينكه انسان خانه‌اش يك جايي باشد و كاري با بچه‌هاي محله ندارد فقط منتظر است فلان منطقه دعوتش بكنند برود اين «دُعُوا إِلَى‏ اللَّهِ» نيست اين براي كاسبي است آدمي كه «دُعُوا إِلَى‏ اللَّهِ» است اولين حديثي را كه ياد گرفتي را براي خانمت براي بچه‌ات بگو.

بچه‌هاي محله را دعوت كنيد هفته‌اي يك بار پانزده روزي يك بار يا ماهي يك بار؛ بچه‌ها بيايد خانة ما يك چايي بخوريد من ۵ دقيقه يك حديث برايتان بخونم توي مسجد محله حضور پيدا خواهد نمود اين «دُعُوا إِلَى‏ اللَّهِ» واعظ حرفه‌اي دهگي نيست نژادش بايد «دُعُوا إِلَى‏ اللَّهِ» باشد. اين بهترين آدم‌ها است.

ارتباط در ایتا