مسیر

حمیده حسینیان
دنیای امروز، دنیای پیشرفت علم و تکنولوژی و تبلیغات و اثرگذاری است. امروزه ما شاهد تبلیغات گسترده ای از طریق رسانه های جمعی مانند: رادیو، تلویزیون، تریبون ها و پوسترهایی هستیم که در سرتاسر شهرها و حتی روستاها دیده می شود...

منبع: سفیر، شماره ۸

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۴۳۰.pdf۴۱۲.۴۴ کیلوبایت