مسیر

حسین امامی
بگذار ملت آمریکا برای یک بار بفهمد که این نه یک انحطاط طبیعی، بلکه توطئه ای حساب شده و ویرانگر است که ما را احاطه کرده است. این جمله ای است که هنری فورد آمریکایی نزدیک به هشتاد سال پیش در روزنامه مشهور...

منبع: سفیر، پیش شماره اول

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۴۳۷.pdf۳۳۸.۶۷ کیلوبایت