مسیر

گفتگو با محمود متوسل تهیه کننده برنامه درسهایی از قرآن
نوجوانی که روزگاری پای درسهای آقای قرائتی حاضر می شد و در هیچ شرایطی این جلسات را از دست نمی داد؛ حتی فکرش را همی نمی کرد که روزی داماد استادش خواهد شد و تهیه کنندگی برنامه ...

منبع: سوره، ش ۳۹

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۴۴۰.pdf۴۰۹.۰۶ کیلوبایت