چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ /۲ رجب ۱۴۴۱

مسیر

هادی صالح پرور
موفقیت در امر تبلیغ بیشتر از آنکه به مهارت بستگی داشته باشد به علوم و آگاهی های خاصی نیازمند است که ما می توانیم آن علوم و آگاهی ها را کسب کنیم. به عبارت دیگر ...

منبع: شبستان اندیشه، شماره ۳۸

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۴۴۹.pdf۳۹۶.۰۵ کیلوبایت