جمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱ /۱ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

مأموریت:

« شناسایی، ساماندهی، حمایت و پشتیبانی گروه های تبلیغی»

شرح وظايف:

شناسایی، ساماندهی و پشتیبانی از گروه­های تبلیغی براساس نیازهای منطقه­ای و ضوابط مصوب؛
حمایت از گروه­های تبلیغی براساس ويژگي­هاي فرهنگي منطقه؛
نظارت و ارزیابی بر عملکرد گروه­های تبلیغی؛
فراهم­سازی زمینه فعالیت گروه­های تبلیغی؛
مشارکت در ارتقاء دانش، بینش و مهارت گروه­های تبلیغی؛
برگزاری همایش­ها و نمایشگاه­های ویژه گروه­های تبلیغی؛
تهيه، تدوين و بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي به مدیر کل امور تبلیغی؛
تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد اداره گروه­های تبلیغی و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی؛
تهيه و تنظيم بودجه سالانه اداره  گروه­های تبلیغی و ارسال به مدیر کل امور تبلیغی؛
انجام سایر وظايف محوله از سوی مدیر کل امور تبلیغی.

ارتباط در ایتا