مسیر

نتایج مسابقه ره توشه
گروه تامین منابع دفتر تبلیغات اسلامی اسامی برندگان مسابقه علمی ره توشه رمضان ۹۵ را اعلام کرد.

به گزارش بلاغ، گروه تامین منابع معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اسامی برندگان مسابقه علمی ره توشه رمضان ۹۵ را به شرح ذیل اعلام کرد:
هدایای این عزیزان به‌زودی به‌حساب آنان نزد صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی واریز خواهد شد.

شماره پرونده

نتیجه

جوایز

۱۶۲۷۵

۸۶

۵۰۰۰۰۰۰ ريال

۳۳۳۶

۸۶

۵۰۰۰۰۰۰ ريال

۲۳۴۳۱

۸۵

۴۰۰۰۰۰۰ ریال

۱۵۷۳۰

۸۵

۴۰۰۰۰۰۰ ریال

۲۰۲۴۴

۸۳

۳۰۰۰۰۰۰ ريال

۲۷۶۱۷

۸۳

۳۰۰۰۰۰۰ ريال

۲۷۲۱۶

۸۳

۳۰۰۰۰۰۰ ريال

۶۱۲۳۳

۸۳

۳۰۰۰۰۰۰ ريال

۱۷۴۸۳

۸۳

۳۰۰۰۰۰۰ ريال

۲۸۶۹۲

۸۳

۳۰۰۰۰۰۰ ريال

۴۵۴

۸۲

۲۰۰۰۰۰۰ ريال

۲۰۰۴۳

۸۲

۲۰۰۰۰۰۰ ريال

۲۱۲۳۵

۸۲

۲۰۰۰۰۰۰ ريال

۲۷۵۴۴

۸۲

۲۰۰۰۰۰۰ ريال

۲۲۵۹۸

۸۲

۲۰۰۰۰۰۰ ريال

۱۸۴۳۲

۸۲

۲۰۰۰۰۰۰ ريال

۲۴۳۰۵

۸۲

۲۰۰۰۰۰۰ ريال

۳۱۵۵۶

۸۱

۱۰۰۰۰۰۰ ريال

۲۱۹۴۰

۸۱

۱۰۰۰۰۰۰ ريال

۳۰۷۸۵

۸۱

۱۰۰۰۰۰۰ ريال

۱۹۲۵۶

۸۰

۵۰۰۰۰۰ ريال

۹۰۸۵

۸۰

۵۰۰۰۰۰ ريال

۲۷۷۳۴

۸۰

۵۰۰۰۰۰ ريال

۶۱۱۵۴

۸۰

۵۰۰۰۰۰ ريال

۱۹۸۹۱

۸۰

۵۰۰۰۰۰ ريال

۲۱۴۵۸

۸۰

۵۰۰۰۰۰ ريال