دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱ /۴ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

دریافت ویدئو

ما در قرآن ۴ آیه داریم که توبیخ های تند خدا به ما انسان ها است ... / این ۴ تا قابل تحمل هست ولی یک چیزی در قرآن هست که برای ما قابل تامل نیست ، اینکه .../ این توبیخ بد را به کسانی می گوید که آنها ...

ارتباط در ایتا