دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱ /۴ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

دریافت ویدئو

دو مرتبه خدا گفته از فقر نترسید ، یکی گفته سریع ، یکی گفته در آینده ؛ ان یکونوا فقراء یغنهم الله ) ولی به مردم مکه گفت : (ان المشرکون نجس ...و ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله)...

ارتباط در ایتا