مسیر

حوزه خواهران
به همت اداره اعزام خواهران معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
رئیس اداره اعزام خواهران گفت: سلسله جلسات احکام تخصصی بانوان هر پنجشنبه در ساختمان معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می گردد.

به گزارش خبرنگار بلاغ، خانم محقق رئیس اداره اعزام خواهران معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از برگزاری سلسله جلسات احکام تخصصی بانوان در ساختمان معاونت خبر داد.
رئیس اداره اعزام خواهران معاونت فرهنگی و تبلیغی افزود: این اداره از اول دی ماه امسال اقدام به برگزاری دوره آموزش احکام بانوان توسط استاد خانم فیروزی از اساتید برجسته حوزه های علمیه خواهران نموده است که با استقبال فراوان خواهران مبلغه مواجه شده است.
وی هدف از برگزاری این دوره را ارتقای توانمندی های مبلغات و همچنین تبادل نظر در زمینه های مختلف تبلیغی عنوان کرد و گفت: با توجه به استقبال بیش از ۱۰۰ نفری از خواهران مبلغه، این دوره ها هر پنجشنبه برگزار می گردد و پنجشنبه پیش رو ۲۳ دی ماه چهارمین جلسه از سلسله جلسات آموزش احکام بانوان به شمار می رود.
خانم محقق ادامه داد: با توجه به استقبال خواهران مبلغه از چنین دوره های امیدواریم در آینده به پیشنهاد خود مبلغات دوره هایی برگزار گردد.