جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ /۹ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

راهکار های پیشگیری از آسیب فضای مجازی (۲)

دریافت ویدئو

سومین همایش ملی فضای مجازی پاک(فمپ ۳)****سواد رسانه ای در تحقق فضای مجازی پاک*****اسفند ۱۳۹۵****با حضور کارشناسان: دکتر مهدی فتوره چی (دکترای علوم ارتباطات) و مهندس رجبی (کارشناس فضای مجازی)****دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم