مسیر

نحوه چرخه ی ورود اطلاعات در مرکز تحقیقاتی نور

وقتی قرار است در یک نرم افزار محتوایی کتاب هایی ارائه شود، شورای پژوهش و شورای علمی که در مرکز نور وجود دارد کتاب های مختلف را بررسی می کنند و مهم ترین و معتبرترین آنها را انتخاب می کنند؛ و بعد اجازه دیجیتالی شدن کتاب از ناشر و مولف گرفته می شود تا مشکل حقوقی و شرعی آن حل شود؛ همچنین مشخصات نشر کتاب ارائه می شود؛ کتاب تهیه می شود و دو تایپیست مختلف آن را تایپ می کنند تا از اشتباه تایپی جلوگیری شود. بخش بعدی بخش الفاظ است.

دانلود حجم
دریافت فایل ۱۶.۹۹ مگابایت