پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ /۷ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

قرآن مبین با تفسیر روایی البرهان

قرآن مبین با تفسیر روایی البرهان

محتوای نرم افزار:

متن قرآن
ترجمه فارسی
ترجمه تفسیر روایی البرهان

امکانات نرم افزار:

- نمایش تفسیر به صورت کاملا رنگی (جهت خوانایی بهتر متون)
- امکان جستجو 
- امکان نشانه گذاری متعدد 
- انتخاب اندازه قلم 
- دسترسی به جزء مورد نظر 
- دستیابی به آخرین مطالعه 
- نمایش میزان قرائت شده و باقی مانده از جزء
- امکان فعال و یا غیرفعال کردن ترجمه همزمان با نمایش متن قرآن
و ...

 

دانلود از کافه بازار

دانلود از مایکت

 

 

موضوع نرم افزار: 

نظرات

امکان ذخیره سازی رایگان تفسیر روایی البرهان را درکامپیوتر بنده لطفا فراهم نمایید متشکرم