چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ /۱۳ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

پاورپوینت مقدمات نماز

محتوا

* وضو 

* غسل

* تیمم

* لباس نمازگزار

* مکان نمازگزار

* اوقات شرعی

* قبله

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
فایل پاورپوینت مقدمات نماز۱۹.۶۱ مگابایت

نظرات

خوب است
خیلی خوبه
خوب