شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ /۱۴ ذو الحجة ۱۴۴۲

مسیر

امام حسین

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی:
خصوصیت دشمن «جوسازی» است؛ امروزه دشمنان در دنیا شیعه هراسی را ترویج می دهند، این در حالی است که شیعه همواره از ابتدا بر اساس منطق و عقل عمل کرده و جریانات انحرافی و تروریستی همانند داعش از سوی خود آمریکایی ها ایجاد شده است.
حجت الاسلام قطبی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان:
بخشی از امنیت، امنیت فکری و اعتقادی است و مبلغ با رفع شبهاتی که دشمن وارد می کند، در واقع سپر بلای فکری مردم می شود و بصیرت سیاسی جامعه را ارتقا می بخشــد.
حجت الاسلام سعید روستا آزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:
امــام حســین(ع) حتــی در روز عاشــورا و ایــام منتهــی بــه ایــن روز، از هــر فرصتــی بــرای هدایــت مــردم حتــی دشــمنان خویــش اســتفاده نمودنــد.ایشــان وظیفــه تبلیــغ و هدایــت را تــا آخریــن لحظــات زندگــی خویــش انجــام دادنــد.
حاج ابوالقاسم
حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم:
امام باقر(ع) در اهمیت این فریضه می فرمایند«در آخر الزمان عده ای می آیند که امر به معروف و نهی از منکر را ترک می کنند و برای ترک امر به معروف و نهی از منکر به دنبال عذر و بهانه هستند.
حجت الاسلام محسن قرائتی
حجت الاسلام قرائتی:
گریه، نشانه عاطفه، عشق، سوز و معرفت است. چشمی که اشک ندارد، بگرید که چرا گریه ندارد.
ارتباط در ایتا